Kushtet transporitit dhe politikat e dorëzimit të ELTECO

 

Dërgesat në shtëpi apo destinacion të kërkuar:
Një shitës i kompanis sonë është I obliguar për të kryer shërbimin e shpërndarjes.Për tu siguruar që shërbimi ynë është i suksesshëm, pjesëmarrjadhe bashkëpunimi juaj është i nevojshëm. Më poshtë jepen përgjigjet për pyetjet ebëra më shpesh në lidhje me furnizimet/shpërnardjet e blerjeve në ELTECO.

1. Kur do të marr dorëzimin tim?
Sistemi ynë e llogarit datën e blerjes duke marrë parasysh sasinë totale të kohës për të përpunuar porosinë tuaj, duke përfshirë: paketimin, kohën e kalimit te ofruesit të shpërndarjes dhe kohën e kalimit në adresën e dorëzimit. Shuma e kohës që duhet për ne që të përgatisim porosinë tuaj për të transportuar. Kjo zakonisht zgjat disa orë deri në 1 ditë megjithatë, disa urdhra mund të dërgohen brenda pak sa 2 orë dhe disa mund të kërkojnë deri në 2 ditë.
Kur ofruesi i shpërndarjes të marrë porosinë tuaj dhe është gati të caktojë datën e dërgesës, ata do të përpiqen të lidhen me ju në numrin e telefonit që keni dhënë në porosinë tuaj. Në atë kohë, ata do të ju bëjnë të ditur se ne cilat orë të ditës ata janë në gjendje të dorëzojnë në vendin tuaj.
Dërgesat do të bëhen ndërmjet orëve 8 dhe 18 në ditën e dorëzimit që ju zgjidhni. Kompania jonë do të ju thërrasë para ofrimit të planifikuar dhe do të ju ofrojë një orar të përafërt kohor. ELTECO do të bëjë çdo përpjekje për të ofruar shërbimin brenda afatit kohor të ofruar. Kërkesa juaj për të ua dorëzuar mallrat deri ne destinacionin e kërkuar fillon me vlerën e blerjes mbi 20.00 € te shumës totale te mallrave .
Ne do të organizojmë shpërndarjen e blerjeve tuaja në shtëpinë ose biznesin tuaj. Disa artikuj mund të zgjasin më shumë për dorëzim dhe artikujt e porositur së bashku nuk mund të mbërrijnë në të njëjtën kuti. Shërbimi i shpërndarjes ofrohet nga kompania jonë.

2. Kush duhet të nënshkruajë për dorëzimin tim?
Ose ju ose përfaqësuesi juaj, që është 18 vjeç ose më i vjetër, duhet të jenë të pranishëm për të marrë mallin në ditën dhe orën e dakorduar ditore. Nëse dëshironi të caktoni një person tjetër për të marrë porosinë tuaj, ata duhet të sjellin: Një kopje të përcjellë të provës suaj të blerjes me pëlqimin tuaj me shkrim, duke përfshirë emrin e plotë të personit të caktuar që përputhet me ID-në e tyre ne që gjatë dorëzim/pranimit duhet te ekzekutohet dhe pagesa e mallrave.


3. Cilat janë përgjegjësitë e pranimit?
Sigurohuni që të nënshkruani Urdhërin e Dorëzimit (Faturën)në prani të përfaqësuesit të kompanisë së dorëzimit për të treguar që dorëzimi juaj është pranuar. Shqyrto porosinë tënde pas dorëzimit për të siguruar që nuk ka shenja të dukshme të pjesëve të dëmtuara, të zhdukura ose të gabuara. Në rast se ka zhdukje, dëmtim ose gabimt, ju lutemi ruani artikullin, tregoni problemin në Shënimin e Dorëzimit dhe na kontaktoni menjehere nga dorëzimi juaj. Ne kete akte behet dhe pagesa e fatures. Një faturë e nënshkruar e dërgimit, pa shënimet e zhdukjes, elementeve të dëmtuara ose të pasakta paraqet pranimin tuaj të plotë të porosisë në gjendje të përsosur. Për çdo problem tjetër me porosinë tuaj, ju lutemi referojuni politikës sonë të kthimit.

4. Dërgimi në një qendër per ekspozitë?
Për të siguruar që dorëzimi juaj të përpunohet sa më shpejt që të jetë e mundur; ju lutem na kontaktoni. Ju lutemi tregoni këshilltarit tone të shitjes në ELTECO se porosia juaj do të dorëzohet në një ekspozitë, qendër kongresi... Informacioni shtesë për dorëzimin kërkohet për të siguruar përpunimin e saktë të porosisë tuaj në kohën dhe vendin e duhur. Si dhe do kujdeset ekipi ynë I profesionistëve për montimin e tyre në ekspozitë.

5. Kur duhet të paraqitet ankesa e vonimit?
Është e rëndësishme që ta merrni blerjen jo më vonë se 24 orë pas datës së zgjedhur të marrjes. Nëse nuk e merrni porosinë tuaj brenda kësaj periudhe kohore, ju lutem kontaktoni shërbimi ndaj klienteve ne pikat e ELTECO’s.

6. Politikat e Kthimit
Nëse nuk jeni plotësisht të kënaqur me blerjen tuaj, thjesht ktheni artikullin brenda disa ditëve me faturën tuaj se pari duke kontaktuasr sherbimin ndaj klienteve per te diksutuar kushtet dhe politikat e kthimeve.

7. Politika e Anulimit
Nëse ju kërkoni të anuloni porosinë tuaj, ju duhet të na kontaktoni brenda 2 orëve nga koha e vendosjes së porosisë. Ne do të bëjmë çmos për të anuluar kërkesën tuaj para nisjes së shpërndarësit.