Elteco është ndërmarrje e specializuar e shitjes me pakicë dhe shumicë e materialeve elektrike dhe ndriçimit me mbi 10 vjet përvojë në ofrimin e zgjidhjeve të teknologjisë së lartë të ndriçimit në rajon.
Elteco ofron një gamë të konsiderueshme te produkteve elektrike që mund të përmbushë nevojat e tregut. Elteco ka sjellë në treg të gjitha produktet e pas testimeve strikte, në mënyrë që të garantojë cilësi dhe siguri. Me ndërgjegjësimin për teknologjitë LED që po rriten vazhdimisht, Elteco ka pozicionuar produktet me efikasitet të energjisë LED të top brendeve Beghler dhe Lambario si dhe produkte tjera kyçe të ndriçimit qoftë për shtëpi, zyre, ambient të mbyllur apo atë të hapur rrugor.
Elteco arrin të shpërndajë produktet që ai përfaqëson në të dy nivelet e shitjes me pakicë dhe në nivel rajonal me shumicë, gjë që i lejon atij fleksibilitet të madh në menaxhimin e inventarit dhe produkteve ndihmuese për dyqanet e shitjes me pakicë.
Misioni dhe Vizioni - Me eskperiencën që ka, Elteco mbetet gjithmonë afër nevojave të klientit, duke iu afruar dhe ndihmuar ne përzgjedhjen e duhur dhe afatgjatë të paisjeve të sigurta elektrike. Qellimi ynë është që të ofrojme në treg produkte të klasit të lartë të cilat, fuksionojnë me konsum minimal të energjisë elektrike kështu duke u kujdesur për të shkaktuar shpenzime minimale tek përdoruesit dhe duke mbrojtur ambientin. Produktet tona janë të certifikuara dhe të testuara në institute botërore duke u cilesuar si produktet te klasite te parë A++ te shpenzimit të energjisë elektrike. Produketet tona mbajnë garancion dyvjeqar kështu duke I ofruar klientit besnikëri dhe gatishmeri në sherbim. Me stafin profesional I cili percjell trended e fundit botërore të inovacioneve, mundohet të sjellë në pikat e tij të shitjes produktet e teknologjisë së fundit.
Për të ofruar shërbim sa më efikas, Elteco është kujdesur të ketë staf të gjerë rreth vetes me njerëzit e duhur. Elteco ofron shërbime cilësore duke filluar nga prezantimet e produkteve nga personeli I kualifikuar për ambient të caktuar, mënyrën e përdorimit, sqarimin e përmbajtjes së produktit dhe fuknsionimit te tij. Ofrimin e kualitetit dhe cilësisë, transportin e mallit, montimin e tij në ambientin e destinuar si dhe servisimin. Furnizmin ne kohën e kërkuar dhe padyshim që ka produkte të mjaftueshme në stoqe për të përmbushur kërkesat e tregut.
Elteco sjellë në treg produkte që janë të certifikuara me CE, RoHS, EMC, Dekra dhe TUV. Elteco ofron shumëllojshmëri të konsiderueshme e cila mund të përmbush një gamë të plotë të nevojave të tregut. Me rritjen e vetëdijes për teknologjitë LED, Elteco i ka pozicionuar LED produktet të markave Beghler dhe Lambario (si produktet bazë për ndriçim) nga poçet LED si produkti me I thjeshtë e deri tek lampadaret më të sofistikuar te stilit modern, klasik dhe mbretëror të punuar nga kristalet unike me dizajne dhe materiale të veçanta. Elteco ofron gjithashtu edhe produkte të kualitetit te larte te prizave, ndërprerësve të rrymës, kuti te rrymës,kuti distribuimi dhe kabllo duke sjellë pranë jush brendin Meinler, Lezard, Noark si distributor I vetëm I autorizuar. Elteco i nxjerrë në treg të gjitha produktet që i ofron vetëm pas testimit rigoroz, në mënyrë që të garantohet kualiteti, dhe të sigurohet efikasisteti i energjisë, gjë që e lejon kompaninë vazhdimisht të jetë e fokusuar në të ardhmen për te sjellë produkte te reja në vend.