SIM Logistic me pikat e saj gjindet në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe atë në: Prishtinë, Mitrovicë, Prizren, Pejë, Ferizaj, Gjilan, Gjakovë, me një staf profesional të përgjegjshëm për punën që e ofrojnë. Kjo familje nuk mbetet me kaq, synimet e saj i tejkalojnë edhe kufijt duke funksionuar edhe në spektrin internacional përfshirë mbarë globin. Në spektrin internacional kjo kompani bashkëpunon me partnerë të nivelit të lartë të transportit postar e që me këtë kjo kompani e shfaqë seriozitetin e punës të cilën e kontrakton.

     Vizioni dhe misioni i kësaj kompanie është afatgjatë e cila duke u bazuar në përvojat e mëparshme ka vizion që në një të ardhme të afërt familjen e saj ta zgjerojë si me shërbime ashtu edhe në besueshmëri. Ndër synimet e kësaj kompanie është edhe arritja e një sistemi të mirëfilltë të transpotit postar, funksional si në gjithë globin.